Serveis d’Outsourcing de la Direcció Administrativa i Financiera

Metodologia i Treball

/

Metodologia i Treball

Ens basem en la rigorositat, la investigació exhaustiva i la col·laboració. Gràcies al nostre enfocament sistemàtic i a la combinació d’habilitats teòriques i pràctiques.

Les nostres metodologies

Capacitació Professional

Ens comprometem a vetllar pel prestigi, respecte i l’ ús adequat dels termes, instruments i tècniques pròpies de la professió així com d’ estar sempre al dia de les darreres regulacions, canvis normatius i en definitiva de totes les informacions necessàries per poder prestar un millor servei professional.

Lleieltat i Integritat

En la prestació de serveis als nostres clients, guiant-nos per la veracitat de les dades en tots els assumptes professionals, fent ús, en tot moment, d’una conducte íntegra.

Salvaguarda d'Informació Privilegiada i Custòdia

No farem cap ús indegut (ni abans, ni després) de la informació obtinguda dels nostres clients en el decurs de les nostres actuacions professionals.

Diligència i Equitat

Actuarem de manera diligent, seriosa i rigorosa , documentant suficientment les actuacions encomanades que així ho requereixin i previ acceptació de la comanda de prestació de serveis o pressupost, tindrem dret a percebre la retribució corresponent que s’hagi pactat amb el client.

Scroll al inicio
Ir al contenido